Steg for steg
frivillig Kirkens SOS

 • Fyll ut søknadsskjema på nett
  Her ber vi om noen korte refleksjoner rundt hvorfor du ønsker å bli en av våre frivillige. Vi ber også om kontaktinformasjon til to referanser.
 • Inntakssamtale
  Etter vi har mottatt søknadsskjemaet fra deg, tar vi kontakt for å avtale tid og sted for en samtale. Her kan både du og vi stille spørsmål og bli litt bedre kjent.
 • Start innføringskurs
  Kurset er på 40 timer, fordelt over flere samlinger. Kursdager, tider og innhold varierer lokalt – du finner nærmere informasjon på nettsiden til ditt lokale senter.
 • Ha prøvevakter
  I løpet av kurset får du ha prøvevakter sammen med en erfaren fadder.
 • Oppgi politiattest
  Alle våre frivillige må levere politiattest for arbeid i frivillige organisasjoner som har kontakt med mindreårige.
 • Start som frivillig medarbeider i Kirkens SOS!
  Du er nå klar for å ha vakter på egenhånd. Du vil alltid være sammen med andre frivillige på vakt – og vil motta jevnlig veiledning og oppfølging fra ansatte.

Giitu go beroštat searvat eaktodáhtolažžan. Mii álohii dárbbašit eaktodáhtolaš mielbargiid sihke telefovdna, chat ja dieđáhusbálvalusas vai mii galgat nagodit bálvalit ja hálddašit buot oktavuođabivdagiid. Don galggat deavdán 20 jagi jus áiggut eaktodáhtolažžan bargat Girku SOS:as.

Leatgo gažaldagat eaktodáhtolašvuođa birra, dahje movt don galggat deavdit ohcamuša? Váldde oktavuođa dás.

Jus don háliidat boahtit vuorrolatnjii vuorus bargamis, de válljet dan guovddáža mii lea du báikki lagamusas. Jus dušše háliidat ruovttuvuoruid de válljet digitála-

LAGAMUS GUOVDDÁŠ

Vállje guovddáža

Joatkke