Dárbbašat go geainna nu háleštit?

GIRKU SOS BIRRA

Girku SOS lea riikka stuorimus birrajándora heahtebálvalus telefovnna ja interneahta bokte. Mis lea birrajándora muhtin gii vuostáiváldá ságastallamiid, maiddái luopmoáiggiid ja allabasiid.

Mii háliidit loktet eallinmovtta ja doaivaga sis geain lea lossa dilli, ja geat dovdet ahte eallin hástala. Mii gierdat gullat, ja mis lea áigi guldalit.

Midjiide sáhtát čállit dárogillii dahje davvisámegillii. Lea álo muhtin gii máhttá sámegiela ja geas lea kulturáddejupmi gii vástida du dieđáhusa. Don ieš válljet goappá gillii válddát oktavuođa.